O tym, że będzie wesoło, wiadomo było już od pierwszych zapowiedzi. Ale tego, co przeżyliśmy podczas niedzielnego występu Kabaretu Nowaki, nie da się określić jednym słowem. Nowe i dobrze już znane skecze, nietuzinkowe zwroty akcji, błyskotliwe dialogi z publicznością, a także wrodzona umiejętność rozbawiania publiczności przez niemal 2 godziny rozbawiały przybyłych do łez.

Już od pięciu lat kabarety wspierają Maję występując charytatywnie w Świdnicy, dzięki wydatnej pomocy Roberta Korólczyka z Kabaretu Młodych Panów. W tym roku dzięki Nowakom udało nam się zebrać rekordową kwotę 16 200 zł, która zasiliła konto Mai przeznaczone na jej leczenie i rehabilitację. Pomogło również Stowarzyszenie pro-Motor oraz Starostwo Powiatowe w Świdnicy, udostępniając nieodpłatnie salę widowiskową w I LO.

Maja wymaga jednak nieustannej rehabilitacji, więc wsparcie potrzebne jest cały czas. Jak pomóc? Można wpłacać darowizny na konto Mai:

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
ul. Lotnicza 37, 54-154 Wrocław
KRS 0000050135
Bank PeKaO S.A. I oddział Wrocław
Nr 45 1240 1994 1111 0000 2495 6839